Uslovi garancije

Poštovani kupci, u slučaju aktiviranja garancije, važe odredbe Zakona o zaštiti potrošača Republike Srpske.  Pored toga važe i posebne odredbe našeg sajta.

Zamjena

Svi kupljeni proizvodi se mogu zamijeniti za neki drugi proizvod uz predočenje original račun koji ćete prilikom zamjene pokazati našem osoblju. Artikli koje želite zamijeniti ne smiju biti upotrebljavani na bilo koji način i moraju biti u originalnom pakovanju, u protivnom nećemo Vam moći izvršiti zamjenu. Zamjena se vrši lično u našem maloprodajnom objektu u roku od 15 dana od dana kupovine ili uz posredstvo službe Brze pošte s kojom imamo ugovorenu ovu uslugu. U slučaju da vršite zamjenu sa dostavnom službom, cijena usluge zamjene je 18KM i plaća se dostavnom radniku prilikom preuzimanja zamijenjenog proizvoda. Vrijednost zamjene ne može biti manja od vrijednosti kupljenog artikla. Povrat novca ne vršimo!

Reklamacija

Sve naše proizvode moguće je reklamirati. Garancija za sve proizvode je 30 dana od dana kupovine. Reklamacija kupljenog proizvoda se vrši lično u našem maloprodajnom objektu u originalnoj ambalaži uz predočenje originalnog fiskalnog računa. Ukoliko nisu ispunjena ova dva uslova nije moguće izvršiti reklamaciju! Prihvatamo reklamacije koje su posljedica tvorničke greške. Svi proizvodi oštećeni nestručnim rukovanjem biće vraćeni kupcu bez mogućnosti zamjene ili povrata novca. Ukoliko utvrdimo da je reklamacija opravdana, kupcu ćemo omogućiti da zamjeni kupljeni artikl za neki drugi, iste ili slične vrijednosti, ili da dobije novac natrag. Reklamacija se ne prihvata za dijelove koji su podložni habanju kao što su: dugmad, drikeri, patent zatvarači, metalne okice obuće i pertle.

Važno! Prilikom prijema pošiljke od dostavnog radnika, pogledajte da li je paket oštećen. Sva eventualna oštećenja nastala prilikom transporta a da nisu primijećena u trenutku preuzimanja pošiljke neće biti prihvaćena kao razlog za reklamaciju!